YAFEM 15. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

0
440
 1. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ YAFEM 15. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BULUŞMASI 16-19 TEMMUZ 2021.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından 24. Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri kapsamında 16-19 Temmuz 2021 tarihleri arasında Yalova’da düzenlenen “YAFEM 15. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması”, Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak, yüz yüze ve çevrim içi, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Türkmeneli-Irak, Suriye Türkmenleri, Kosova, K. Makedonya, Tataristan, Kırım Tatar, Doğu Türkistan (Uygur Türkleri) ve Batı Trakya temsilcileri olmak üzere toplam 12 ülkeden 30 gazetecinin katılımıyla gerçekleşti.

Yalova’da 3 gün süren YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Buluşması’nda; Avrupa ülkelerinde Türkiye’ye karşı yapılan ırkçı saldırılar ve İslamofobi ile Türkofobi, Balkanlar’da yaşayan Türk azınlıklarının sorunları, Türk Devletlerinde FETÖ terör örgütünün varlığına son verilmesi, Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri, Afganistan’daki son gelişmeler, Kırım’ın İşgali, Karabağ’da yeni sürecin Türkiye ve Türk Dünyası açısından değerlendirilmesi, Irak-Suriye Türkmenlerinin durumu ve Rusya Federasyonu içinde yaşayan Türk topluluklarının sorunları katılımcı gazeteciler tarafından gündeme taşınarak görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı.

 1. Türk olmanın ilk ve en eski değeri ve kanıtı olan Türk Dili’ni, Türk Dünyası’nın ayrı coğrafyalarında, ayrı devletlerinde, ayrı bayraklar altında yaşasalar bile konuşabilme, yazabilme, öğrenilebilme ve gelecek kuşaklara aktarabilme hakkının tartışmasız olarak sağlanması ilke olarak benimsendi ve bu konuda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
 2. Türklerin yaşadıkları bölgelerdeki insan hakları ihlallerini izleme ve sorunlarını çözme konusunda çalışmalar yapılmasına, YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak azınlık halinde yaşayan Türk topluluklarının maruz kaldığı haksızlıkları sürekli gündemde tutmaya ve basın yoluyla destek verilmesine karar verildi.
 3. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak Azerbaycan devletinin 44 gün süren haklı mücadelesini ve bu sürecin sonunda elde edilen “Qarabağ” zaferini kutluyoruz. Bu önemli zaferin Türk Dünyası bağlantı koridorunun kurulmasıyla taçlandırılmasının beklentisi içindeyiz. Şuşa deklarasyonunda yer alan Türkiye ve Azerbaycan’ın Türk dünyası diaspora faaliyetlerini birlikte yürütmesi Türk Birliği adına önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. Karabağ’da ve bölgede kalıcı çözümün sağlanması, Ermeni cinayetlerine ve terörüne karşı Türk Birliği’nin oluşturulması, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği fonunda “Türk Halkları ve Topluluklarının Hukuklarını Savunma Merkezi” nin kurulması, aynı zamanda Türk Dünyası Medya Platformu’nun hizmete açılması Türk dünyası adına kurultayımız tarafından tarihi, büyük ve en gerekli adım olarak kabul edildi.
 4. Avrupa ülkelerinde İslamlara ve Türklere yapılan ırkçı saldırıların önüne geçmek için yetkili hükümetlerin önlem almasını, siyasilerin ve sorumluluk makamında olanların söylemlerinde dikkatli ve özenli olmasını ilgili ülkelere hatırlatıyor, Türk ve İslam düşmanlığına sebep olacak açıklama ve demeçlerden kaçınmaları için tüm dünya ülkelerinin siyasetçi ve bürokratlarına çağrıda bulunuyoruz.
 5. Çin’in Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı kamplara alarak asimile etmesini, psikolojik baskıda bulunmasını ve manevi işkenceye tabi tutmasını şiddetle kınıyoruz. Bu nedenlere bağlı olarak Türkiye ile Çin Arasında “Suçluları İade Antlaşması”nın TBMM gündeminden kaldırılmasını yetkili makamlardan talep ediyoruz. Ayrıca Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza istisnai T.C. vatandaşlığı verilerek koruma altına alınması Doğu Türkistan konusunda en önemsediğimiz sorunlardan biridir. Soydaşlarımıza yönelik insan hakları ihlalleri ve kamplarda yaşananların tespiti için Doğu Türkistan’a 2 yıldır gitmesi gereken heyetin gönderilmesi işlemlerinin hızlandırılmasının beklentisi içindeyiz. Uygur kardeşlerimizin dini ve milli kimliklerinin korunması için Türkiye, Çinli yetkililerle diplomatik her türlü girişimde bulunmalı, Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın yanında olduğunu Çin’e hissettirmelidir. Doğu Türkistan’da 2017’den bu yana haber alınamayan Uygur asıllı T.C. vatandaşlarının akıbetleri araştırılmalı, bu vatandaşlarımıza sahip çıkılmalı ve Çin Büyükelçiliği güçlü lobi faaliyeti yapabilecek bürokratlarla takviye edilmelidir.
 6. Rusya Federasyonu Tatarlar başta olmak üzere tüm Türk soyluların kendi dillerinde eğitim görme hakkını tanımalıdır. Türk dünyası meselelerine duyarlı basın organlarına sansür uygulama, baskı kurma gibi demokrat olmayan uygulamalardan vazgeçmeli, bünyesinde varlığını devam ettiren Türk topluluklarının huzur içinde yaşamasını engelleyici faaliyetler yapmamalıdır. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak Rusya Federasyonu hükümetinden demokratik yaklaşım beklemekteyiz.
 7. Türk Cumhuriyetlerinde, Özerk Türk Cumhuriyetlerinde ve Türk azınlık topluluklarında fetö terör örgütünün çalışmalarına tamamen son verilmesi için devletler nezdinde ortak çalışma yapılması YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak acilen uygulanması gereken adım kabul edilmiştir. Türk dünyası birliği çalışmalarının önünde engel teşkil eden, emperyalizmin maşası bu sinsi örgütün sürdürmeye çalıştığı varlığına son verilmesi, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin bu konuda ortak tavır almasının beklentisi içindeyiz.
 8. Kıbrıs’ta kalıcı bir uzlaşı yalnızca iki devletli çözüm modeli ile mümkündür. Kıbrıs Türkleri adanın eşit ve egemen sahibidir. Kıbrıs Türklerinin ve adanın güvenliğinde Garantör Türkiye’nin etkin ve fiili varlığı vazgeçilmez hukuksal haktır. Maraş’ın Türk yönetimi altında kademeli bir şekilde açılması önemli karardır. Burada Vakıf Mallarımızın hak ve menfaatlerinin korunması da ayrıca önemlidir. Kıbrıs Türklerinin kalkınma ve refah programlarının Türkiye tarafından geliştirilmesi takdir edilecek adımlardır. Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin sarsılmaz bağlarının derinleştirilerek devam ettirilmesi ve Kıbrıs Türklerinin ayrıca Türk dünyası ile yakın münasebetlerin ilerletilmesi en yüce hedeflerimizdendir. KKTC’nin Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi, TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Akademisi ve Türk Dünyasıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlara üyeliğini önemsiyor ve destekliyoruz.
 9. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri; Tarihi Türk yurdu olan Kerkük ve Türkmeneli Bölgelerinde yaşanan yok etme, sindirme, etnik temizlik ve baskı politikalarına son verilmesini, Türkmenlerin haklarını anayasa garantisi altına alınmasını talep etmektedir.
 10. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri; Suriye Türkmenlerinin siyasi, eğitim, kültür ve sosyal haklarının gasp edilmemesi konusunda önlemler alınmasını, Türk dünyası ile ilgili varlıklarının tanınmasını hatırlatırken Suriye Türkmenlerinin Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu vurgular, bu kapsamda meselenin kamuoyu oluşturularak duyurulması kararı benimsenmiştir.
 11. Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgalinin sürdürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Kırım’ın özerk statüye kavuşturulması, Kırım Tatarlarının yaşam koşullarının gözden geçirilmesi, Dünya İnsan Hakları Örgütlerinin desteğiyle “18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Anıtı”nın yapılması YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri tarafından çalışma konusu olarak belirlenmiştir.
 12. Afganistan Eylül 2001 yılından sonra Irak ve Suriye başta olmak üzere en çok göçmen veren ülke olarak anılmaktadır. Taliban baskısıyla zor durumda kalan Türksoyluların vatanlarını terk edip başka ülkelere göç etmek zorunda kalması evrensel hukuk açısından kabul edilemez bir durumdur. Bu durum Türkiye’yi yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakacağı gibi transit geçiş yapmak isteyenlere fırsat oluşturacaktır. Son zamanlarda Afganistan’ın 70%i Taliban örgütü tarafından ele geçirildiği için Türkiye’ye sığınan Türk Soylu kardeşlerimize ikamet izni veya kimlik verilmesini, Afganistan Türkleri olarak Afganistan’ın barışının sağlanmasında Türkiye’nin barış koşullarının gerçekleşmesine müdahil olmasını, Türkiye’nin ister NATO’ya bağlı ister bağımsız bir şekilde Afganistan’a girmesi; Afganistan Türkleri için oldukça önem arz eder.
 • Balkanlarda yaşayan Türk soyluların “Mavi Kart” (Türk soyluların sağlık hizmetlerinden yararlanması için) uygulaması beklentisinin karşılanması konusunda gündem oluşturma çalışmasının yapılması kararlaştırılmıştır.
 1. Türkiye’de “Dünya Türklerini İzleme Merkezi” adı altında bir kurum oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu kurumun dünyanın her yerinde yaşayan Türkleri izlemesi, gerektiğinde kamuoyu oluşturup lobi faaliyetleri yapma etkinlik gücüne ulaşmasını YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak gündeme taşıyoruz.
 2. Bir insanın milli kimliği, Tanrı’nın yazgısıdır. Yargı kararıyla belirlenemez. Yunanistan Yargıtay’ının ”Batı Trakya’da TÜRK YOKTUR” kararı BM İnsan Hakları Beyannamesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına ters düşmektedir. Yunanistan, bu akıl ve mantık dışı tutumundan vazgeçmeli, Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Azınlık fertlerinin TÜRK olduklarını KABUL etmelidir.
 3. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak toplantı merkezimiz olan Yalova’nın 19 Temmuz 2021, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Başta Sayın Yalova Valisi, Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanı ve Yalova Emniyet Teşkilatı mensuplarını ve Yalova halkını kurtuluşun haklı gururu için kutlarız. 2022 yılı YAFEM’in Türk Boyları Kültür Şölenini 25. yılını gerçekleştirmesi anısına daha geniş kapsamlı bir “Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması” düzenlenmesinde sözünü ettiğimiz kurumların öncü ve destekçi olmalarını bekler, konuyla ilgili şimdiden hazırlıklar ve komisyonlar oluşturulmasını faydalı bir çalışma olarak görmekteyiz.

Yukarıda görüşülen konular kararlarıyla birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir…

 

YAFEM 15 Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması

 Katılımcı Medya Mensupları

Yalova, 19 Temmuz 2021

                Hatırlatalım ki, Türkiye’nin Yalova kentinde YAFEM’in (Yalova Folklor Eğitim Merkezi) girişimiyle  20 yılı aşkın süredir düzenlenen Türk Boyları Kültür Festivali’nin ana hedefi, Türk dünyasının manevi ve kültürel birliğini güçlendirmektir. YAFEM 24. Türk Boyları Kültür Festivali 16 Temmuz 2021’de Yalova’da başladı ve 20 Temmuz’a kadar sürecek.
Etkinlik kapsamında 18 Temmuz’da Türk Dünyası Gazetecilerinin 15. Buluşması gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kazakistan, Doğu Türkistan (Uygur Özerk Cumhuriyeti), Batı Trakya, Kırım, Suriye ve Irak, Türkiye-Kıbrıs, Tataristan, Altay, Karaçay-Çerkes, Dağıstan-Nogay, Afganistan temsilcileri Türk dünyası gazetecileriyle bir araya geldi.   Doğudan Kafkasya ve Balkanlara kadar Türk kültür coğrafyasının başlıca sorunları, özellikle Avrupa ülkelerindeki Türklere yönelik ırkçı saldırılar, İslamofobi, FETÖ’nün Türk devletlerinde sona ermesi, Karabağ’daki yeni sürecin Türkiye ve Türkiye açısından değerlendirilmesi. Türk dünyası, Kırım, Irak ve Suriye Türklerinin hakları gibi konular tartışıldı.

Karabağ sorunuyla ilgili canlı yayınla tartışılmasının organizatörlüğünü YAFEM  yönetiminin desteği ile  bölüm moderatörlüğünü de üstlenerek, Yalova’da yaşayan hemşehrimiz, Uluslararası Haber ve Araştırma Merkezi Başkanı VOİCEPRESS.COM.TR Ülker Farmankızı  yaptı. Türk dünyasını sevgiyle selamlayarak, 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan’ın topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmayı başardığını söyledi: “Bu savaş sırasında Azerbaycan, Ermenistan’ın sadece saldırgan, terörist ve ayrılıkçı olduğunu dünya kamuoyuna kanıtladı. Karabağ Zaferi’nin nedeni, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararlı politikası, galip Azerbaycan Ordusunun gücü ve halkın dayanışması, kardeş Türkiye ile mevcut üst düzey ilişkilerdir. Bu üç ilkeden biri olmasaydı kazanamazdık. Azerbaycan işgale son vermiş, terörü yenmiş ve bölgede barış ve istikrar için elinden geleni yaptığını göstermiştir. Ancak uluslararası toplum, Ermenistan’ın işlediği suçlara karşı sessiz kalmaya devam ediyor. Uluslararası Mahkemeye hesap vermesi gereken işgalci Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olmaya devam ediyor. Hiçbir uluslararası kuruluş Ermenistan’a yaptırım teklifinde bile bulunamadı. Azerbaycan’ın yolu doğru yoldur! “Bölgede kalıcı barış ve huzur için canını ve kanını veren Azerbaycan, uluslararası hukuk çerçevesinde Ermenistan’ın adalete teslim edilmesi için elinden geleni yapacaktır.

Ardından Azerbaycan Diaspora Faaliyetlerine Gazetecileri Destekleme Halk Birliği Başkanı Gazeteci Fuad Hüseyinzade, Azerbaycan milletvekilleri sayın Melihat İbrahimkızı ve Sahip Aliyev,  evlatı 44 günlük savaşta ön cebhede savaşan, eski Hankendi milletvekili, profesor Havva Mammadova konuşma yaptı.

Konuşmacılar, Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü dostluk, Türk  halklarının  ve topluluklarının haklarının ihlali, ANCA başta olmak üzere Ermeni lobisinin Azerbaycan ve Türkiye karşıtı faaliyetleri, Karabağ’da yaşanan son olaylar, özellikle Şuşa Deklarasyonu, Laçın ve Zengazur koridorları konusu tartışıldı.
Konuşmalarda ayrıca kardeş Türk diasporasının ve Azerbaycan diasporasının dünyadaki birliği, Türk diasporasının genel olarak Ermeni lobisine karşı dayanışması, Ermeni terörünün teşhiri, Türk halkının uluslararası toplumdaki stratejisine değinildi.Türk dünyasının bu yöndeki faaliyetlerinin planlı ve sürdürülebilir olması için gazeteci Fuad Hüseyinzade, “Türk Halklarının Stratejik Savunma Teşkilatı”nın kurulmasını önerdi. Bu öneri etkinliğe katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Gazeteci Ülker Farmankızı, Türk Halkları Stratejik Savunma Kurumu’nun daha kapsamlı kurulması çağrısında bulunarak, Türk Halkları ve Türk Topluluklarının Haklarını Koruma Merkezi’nin kurulması ve birge medya propagandasının son derece etkili olabileceğinin altını çizmiş oldu.
Son olarak Tar’da Azerbaycanlı  genc Ferman Musazade tarafından “Şuşa Dağları” şarkısı tarda seslendirildi.

Son olarak, altını çizmek gerekiyor ki, Azerbaycan  5 senedir   etkinlikte resmi olarak temsil olunuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here